metadata toggle
Presentation
Each sachet of 5 g contains: 1g of Phenylbutazone. Off white to yellow powder